KenhTrucTiep.com đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu có bất kì ý kiến gì đóng góp để xây dựng website xin gửi mail về [email protected].